Emulatory to dziś powszechnie wykorzystywane narzędzia, służące zarówno do zabawy, jak i pracy (kiedy w kilka dni trzeba nadrobić braki w wychowaniu na jakiejś egzotycznej platformie).

Posiadacze C64 mogli do tej pory wypróbować inne, zupełnie im obce platformy w formie Spectrum Simulatora opracowanego przez Davida Tindale’a i wydanego w 1985 roku przez Whitby Computers. Cóż to był za niezwykły program, który zmieniał błękity C64 w czerń i biel ekranu startowego ZX Spectrum. Symulator wprawdzie nie nadawał się do uruchamiania gier z ZX-a (tu barierą jest inny procesor), ale w zupełności wystarczył do całkiem poważnej pracy w BASIC-u ZX Spectrum. Więcej – zapisywał i odczytywał programy w BASIC-u na taśmie magnetofonowej, a to umożliwiało międzyplatformową wymianę danych i programów. Spectrum Simulator oferował również opcję emulowania microdrive’ów na dyskietkach 5’25” i stacjach 1541, co skutkowało zapisywaniem tajemniczych plików, które sprytna aplikacja traktowała jako zapętloną pamięć taśmową. Commodore 64 wyprzedzał więc znacząco swoją epokę, zanim symulowanie działania innych maszyn stało się modne. Nie był to jednostkowy przypadek, po gdzieś w odmętach poświęconego Komodorkowi Internetu można odnaleźć szczątkowy emulator Apple-1, BBC i coś udającego MS-DOS. Compute’s Gazette swojego czasu pokusiło się o opublikowanie symulatora VIC-20, a sam Commodore reklamował wydany na kartridżu emulator PET-a (dokładając również w C128 Z80 na płytę, by jakoś pogodzić świat 6502 z CP/M-em).

Tym razem pretekstem do owego przydługiego wstępu jest kolejne dzieło Aleksieja Eeebena (twórcy wspomnianego tu emulatora Apple-1) – Basil Pet Emulator 1.1 dostarczony wraz z instrukcja obsługi (w PDF-ie), na trzech dyskietkach pełnych gier i programów. Emulator PET-a nie tylko umożliwi uruchomienie gier i aplikacji w BASIC-u, wykona również wstawki w kodzie maszynowym (przynajmniej te, które nie wyłączają przerwań IRQ). I tym oto sposobem posiadacze C64 mogą nadrobić braki w wiedzy o praprzodku Commodore’a 64 i jego monochromatycznych narzędziach.