Tak się złożyło, że technika obrazowania cyfrowego (czy też „digital imaging”) jest mniej więcej moim rówieśnikiem. A ja od…