Zostało dokładnie pół roku na zgłoszenia własnych prac w zakresie gier na Amigę (klasyczną oraz, w osobnej kategorii: MorphOS, AROS i AmigaOS4 i gry wykorzystujące specyficzne cechy kart Vampire).

Organizator konkursu, Underground Arcade, przewiduje nagrody w poszczególnych kategoriach i oczekuje na dostarczenie gier lub ich prototypów do 31 stycznia 2022 roku. Dopuszczono projekty zrealizowane na bazie gotowych silników do gier (Red Pill, Scorpin Engine, GRAC i inne). Ogłoszenie wyników odbędzie się formie live streamu z udziałem sędziów konkursu). Szczegółowe informacje na temat AmiGameJame są dostępne w serwisie itch.io.