Żeby było śmieszniej – to już druga, jubileuszowa tego konkursu, który w zeszłym roku obchodzącego swoje 10-lecie. Ponieważ w 2012 roku konkurs na 10-linijkowce nie odbył się – tym samym okrągła, 10 edycja odbywa się właśnie teraz. W zeszłym roku na BASIC 10Liner Contest zgłoszono łącznie 174 prace – dwukrotnie więcej niż w 2019 roku. Jak widać pandemia sprzyja kreatywności wyrażanej w BASIC-

W konkursie mogą brać udział wszystkie 8-bitowe systemy z dialektami BASIC-a, w którym wykorzystywany jest typowy, liniowy zapis poleceń. Systemy muszą być dostępne w postaci emulatorów (ze względu na możliwą sytuację, że jurorzy nie posiadają niektórych, egzotycznych platform). Konkurs, którego szczegółowe zasady odnajdziemy na tej stronie podzielono na trzy kategorie – PUR-80 (tylko wbudowane dialekty, maksymalnie 80 znaków w linii), PUR-120 (dowolny dialekt BASIC-a, do 120 znaków w linii), EXTREME-256 (dowolny dialekt, do 256 znaków w linii) oraz SHAU (podobnie jak EXTREME-256, jednak można opracować demo lub narzędzie). Ważną regułą jest brak wstawek w kodzie maszynowym, niedopuszczane są modyfikacje kodu przez program.

Propozycje konkursowe można zgłaszać do soboty, 27 marca 2021 do godziny 18:00. Wyniki zostaną ogłoszone w 10 kwietnia 2021 roku. Na Twitterze, serduszkami, publiczność wyłoni najciekawsze prace, spośród których najwyżej oceniana doczeka się Nagrody Publiczności.