Już w sprzedaży detalicznej i na shop.pixel-magazine.com 41. wydanie Pixela. …