W DC bez zmian – jeśli mamy w coś zagrać, to niewątpliwie osią wydarzeń będzie Batman i przyjaciele. Tym razem martwy Batman,…