Posiadające w swych zbiorach największą na świecie kolekcję przedmiotów związanych z elektroniczną rozrywką, nowojorskie The Strong – National Museum of Play ogłosiło właśnie…