Nie, czas emulacji PlayStation 5 dopiero nadejdzie (jak PC obrosną w rdzenie i MFLOPS-y), natomiast do momentu dostarczenia tego…