Podczas wczorajszego Ubisoft Forward firma współpracująca z Universal Games i Digital Platforms ogłosiła ponowne wydanie Scott…