Modowanie gier poprzez wprowadzanie zmian w ich wyglądzie lub mechanice nie jest wyłączną domeną PC – również gry dla 8-bitowców…