Nie mam wątpliwości, że każde miasto zasłużyło sobie na własną grę. Taką, która wybierze z jego historii najważniejsze cechy i przedstawi…