Nie obierając jakiegoś wyraźnego kierunku kartkowania Pixela (nawet jeśli ten proces odbywa się wirtualnie, więc przyjąć…