Od początku istnienia komputerów w umysłach inżynierów kiełkowała myśl doścignięcia filmów pod względem audiowizualnym.…