Istnieje wiele trendów współczesnego gamedevu, które nakładają na tworzone podczas game jamów oraz komercyjnych produkcji…