Zeszyty w kratkę wymyślono dla fanów dungon crawlerów. Czasami zastępował je papier milimetrowy. Trudno dziś oszacować, jak wiele…