Spodziewalibyśmy się raczej z okazji wypadającego w piątek, 15.10.2020 r. 30-lecia The Secret of Monkey Island jakiegoś…