Zjawisko portowania dwuwymiarowym gier platformowych na silniki 3D nie jest niczym nowym. Nie szukając w zbyt odległych…