Rzadko mamy okazję wspominać o nowych grach powstających na nieco zaniedbaną w tym względzie platformę – Atari STE (1 MB)…