Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez serwis VideoCardz przyszłym roku będziemy mieli okazję obserwować…