Ten tytulik świadczy o tum, jak bardzo gamingowy styl przekazu wpływa na język. W całym nagłówku znalazły…