Są tacy, którzy sami muszą sobie książki pisać, jak również ci, o których książki (w formie wywiadu rzeki) piszą inni. Tym razem…