Radzimy przebookować hotele, przeloty, pociągi i rozplanować budżet tak, by przetrwać cały październik, bo 8. edycja Pixel Heaven…