François udzielając nam odpowiedzi na pytania powiedział, że oddaje nam też kawałek swojej duszy… co oznacza, że publikujemy…