Opóźniające się prace nad Doom Eternal skłaniają modderów do desperackich kroków: wydawania demake’ów przed wydaniem…