43 misje podzielone na dwie potężne kampanie i 150 typów jednostek oddaje pod nasze przywództwo Leningrad, RTS studia…