Użytkownicy ZX Spectrum wyposażonych w magnetofony do dziś pamiętają te chwile, gdy na ekranie, linia po linii…