Ile komnat mogła mieć typowa gra na ZX Spectrum wydana w połowie lat osiemdziesiątych? Średnio 50, niekiedy ta wartość…