Za darmo szkołom i uczniom korzystającym z edukacji zdalnej udostępnione zostało oprogramowanie do nauki programowania…