I to dosłownie, wszak tytuł to nastawiony właśnie na eksplorację, umiejscowioną we wrogim,mocno rozpikselizowanym, acz uroczym…