Spośród wszystkich aspektów związanych z promocją pierwszej części Prequel Trilogy do najmilej wspominanych należy…