Sony Interactive Entertainment (SIE) ogłosiło dzisiaj, że Jim Ryan, dotychczasowy szef Działu Marketingu i Sprzedaży Globalnej oraz prezes Sony Interactive Entertainment Europe (SIEE) otrzymał tytuł wiceprezesa SIE oraz przejął związane z tym stanowiskiem funkcje w trybie natychmiastowym.

Poza wypełnianiem dotychczasowych obowiązków, Jim będzie współpracował z Johnem „Tsuyoshim” Koderą, prezesem i dyrektorem generalnym, oraz Kazuo Miurą, obecnym wiceprezesem spółki. Wspólnie zadbają o rozszerzanie działalności związanej z PlayStation® oraz przyspieszenie jej rozwoju w skali globalnej.

Jim dołączył do SIEE w 1994 roku. W ciągu dwudziestu trzech lat spędzonych w firmie pracował na różnych stanowiskach kierowniczych. W 2011 roku został powołany na stanowisko prezesa SIEE, a jego zadaniem stało się zarządzanie działalnością związaną z PlayStation w ponad 100 krajach Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki oraz Oceanii. Od kwietnia 2016 roku pełni również funkcje szefa Działu Marketingu i Sprzedaży Globalnej w SIE.

„Bardzo cieszy mnie fakt, że Jim obejmie funkcję wiceprezesa” – mówi John Kodera. „Ma za sobą ponad dwadzieścia lat doświadczenia w pracy z marką PlayStation i może się pochwalić wspaniałymi osiągnięciami, w tym pomyślnym wprowadzeniem na rynek platformy PlayStation 4 Pro oraz PlayStation VR. Ten sukces odniósł będąc na stanowisku szefa Działu Marketingu i Sprzedaży Globalnej. Jestem przekonany, że dzięki jego ogromnej wiedzy o branży, działalności biznesowej z zakresu gier oraz głębokiemu zrozumieniu kultury firmy, a także naszych mocnych stron, pozwoli wynieść nas na jeszcze wyższy poziom”.