Już 17 października rusza czwarta edycja Digital Cultures, wydarzenia łączącego twórców i kuratorów sztuki z cyfrowymi przejawami form artystycznych.

Tegoroczne hasło „Przyszłości wyobrażone” to jednocześnie zapowiedź zmiany formy festiwalu na wydarzenie prezentowane i realizowane online. Oprócz wizji przyszłości Digital Cultures 2020 skupi się również na dawnych wizjach przyszłości, które nawet kilka lat temu były uznawana za nierealane.

„Wokół tegorocznego tematu Przyszłości wyobrażonych stworzyliśmy szeroki program prezentacji artystycznych i dyskusji. Realizowane obecnie wydarzenia hybrydowe niosą ze sobą szereg socjoekonomicznych barier, którym postanowiliśmy sprostać.”. – Barbara Schabowska, dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza, organizatora festiwalu

Kuratorzy Digital Cultures, biorac pod uwagę wyzwania związane ze zdalnym udziałem w wydarzeniu, przygotowali dziewięciodniowy program, który uwzględnia codzienne zobowiązania czasowe widzów. Od 17 do 25 października, poprzez stronę festiwalu można uczestniczyć w serii interaktywnych wydarzeń. Od paneli dyskusyjnych, programu filmowego, prezentacji artystów i sekcji Best of Poland, przez warsztaty i konsultacje indywidualne aż po kontemplacyjny program audio i wspólne tworzenie „Manifestu przyszłości wyobrażonych” – Digital Cultures oferuje nowe podejście do angażowania widowni w sieci, skupiając się przede wszystkim na interakcji, a nie prezentacji. Umożliwia widzom aktywny udział i rozmaite formy współpracy, wzmacniając poczucie przynależności i wspólnotowości, tak istotnych w tym trudnym czasie.

Zróżnicowany program odzwierciedla także wielość perspektyw w postrzeganiu sztuki i technologii przez zespół kuratorski. Dlatego też Digital Cultures to nie tylko projekty VR, XR i gry komputerowe, lecz także sztuki wizualne, film, sound art, design oraz kwestie dotyczące społecznych aspektów sztuki cyfrowej, takich jak inkluzywność, reprezentacja kobiet i mniejszości etnicznych.

Kuratorzy Digital Cultures zaprosili do wzięcia udziału w dyskusjach uznanych ekspertów i artystów m.in. Bretta Gaylora, reżysera filmu Internet wszystkiego, Julię Kaganskiy, założycielkę nowojorskiego NEW INC, Ingrid LaFleur, afrofuturystkę, Charlotte Webb, twórczynię kolektywu Feminist Internet, Tima Maughana, autora Infinite Detail, książki roku w gatunku science fiction wg Guardiana. Poprzez aktywny udział publiczność festiwalu – kuratorzy, twórcy, artyści i miłośnicy sztuki cyfrowej – będą mogli podzielić się swoimi oczekiwaniami wobec przyszłości i uzyskać wsparcie w poruszaniu się po przestrzeni wirtualnej, która stała się nieodłączną częścią naszego życia.

Organizatorem Digital Cultures jest Instytut Adama Mickiewicza. Pixel jest patronem medialnym wydarzenia. Program Digital Cultures jest dostępny na stronie festiwalu. Pozostałe, bieżące informacje publikowane są na Twiiterze oraz Facebooku. Partner strategiczny: Ministerstwo Cyfryzacji, Kronika.